Електро физична лаборатория ЕВРО-ЛАБ

0
(0)
0 249
2 години

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С "ЕВРО-ЛАБ" (електро-физична лаборатория) Измерване и узаконяване на електро инсталации,физични фактори на работната среда, подготовка на документи за АКТ 16 за въвеждане на сгради в експлоатация; -Електроизмервания: Съпротивление на защитни заземителни уредби; Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби; Импеданс на контура “Фаза-защитен проводник“; Съпротивление на изолация; Защитни прекъсвачи: допирно напрежение, време на изключване; -Физични фактори на работната среда: Микроклимат в работна и битова среда: Температура на въздуха; Скорост на движение на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Изкуствено осветление: в работна и битова среда - осветеност ; -Шум в работна среда: Дневно ниво на експозиция на шум; Върхово ниво на звуково налягане; Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шум; -Шум в помещения на жилищни и обществени сгради: Еквивалентно ниво на шум; -Климатични и вентилационни инсталации: Скорост на движение на въздушния поток; Дебит на въздушния поток; -Курсове за придобиване квалификационни групи по безопасност на труда. 0884 61 05 04 034/44-85-25 088 576 0331 обл.Пазарджик, гр. Пазарджик, ХОТЕЛ ТРАКИЯ , Пазарждик, пл. Възраждане ,стая 330

Местоположение на магазина България

Няма намерени отзиви.

Не са открити коментари за този артикул. Добавете първия коментар!

Използваме бисквитки, за да предоставим по-добро изживяване в уебсайта ни. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате да получавате бисквитки.